top of page

Chính sách bảo mật

Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là bảo vệ quyền riêng tư và thông tin cá nhân của khách truy cập và người dùng trang web của chúng tôi.

Thu thập, sử dụng và chia sẻ dữ liệu
Chúng tôi là chủ sở hữu duy nhất của thông tin được thu thập trên trang web này. Chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu được cung cấp bởi khách truy cập trang web một cách tự nguyện và chúng tôi không bao giờ bán thông tin này cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý rõ ràng. Trừ khi bạn cho biết khác, chúng tôi có thể liên hệ với bạn để thông báo cho bạn về các cập nhật hoặc thay đổi của Montana Prep Solutions đối với chính sách bảo mật này.

Kiểm soát dữ liệu
Bạn có thể tự do liên hệ với chúng tôi bất kỳ lúc nào để hỏi về thông tin chúng tôi nắm giữ về bạn, để thay đổi bất kỳ chi tiết nào của bạn cần được sửa chữa hoặc cập nhật hoặc để bày tỏ bất kỳ mối quan tâm nào của bạn về việc chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn.

Bảo mật thông tin
Chúng tôi thực hiện các bước toàn diện để bảo vệ thông tin của bạn. Dữ liệu nhạy cảm luôn được mã hóa, lưu trữ trên các máy chủ an toàn của chúng tôi và được truyền bằng các phương pháp an toàn nhất.

bottom of page